13

جوشی سایز ۴

به لحاظ مقاومت به دلیل متصل بودن حلقه ها به هم از شرایط خوبی برخوردار است که در صنعت ساختمان و قسمت هایی که قرار است وزن بالایی تحمل شود از زنجیر جوشی استفاده می شود این نوع زنجیر دارای سایز های مختلف است که معمولا بیشترین سفارش مربوط به سایز ۴ است

12

معمولی سایز ۴

یکی از دلایل پرفروش بودن زنجیر معمولی متصل نبوذن مفتول ها به هم می باشد که برای باز کردن آن احتیاجی به سنگ های فیبری نیست و سرعت کار برای جدان مودن این زنجیر بالا می باشد و به طبع کار با آن راحت تر است