1

ویکو

یکی از مرغوب ترین واستاندارد ترین تابلو های مینیاتوری می تان به تابلو ویکو که از محصولات وارداتی کشور می باشد اشاره کرد

که این محصول در دو نوع توکار و رو کار تولید و در ۹ سایز عرضه می گردد

ردیف مشخصات فنی تعداد توضیحات
۱ مصرف برقی ۲ توکار – روکار
۲ مصرف برقی ۴ توکار – روکار
۳ مصرف برقی ۶ توکار – روکار
۴ مصرف برقی ۸ توکار – روکار
۵ مصرف برقی ۱۲ توکار – روکار
۶ مصرف برقی ۱۶ توکار – روکار
۷ مصرف برقی ۱۸ توکار – روکار
۸ مصرف برقی ۲۴ توکار – روکار
۹ مصرف برقی ۳۶ توکار – روکار
2

شایلین

شایلین برند با کیفیت در تابلو های مینیاتوری تولید داخل کشور می بتاشد

درب این تابلو ها نشکن و دارای ریل فلزی و ترمینال برنجی می باشد

این محصول به صورت تو کار تولید و در ۴ سایز عرضه می گردد

ردیف مشخصات فنی تعداد توضیحات
۱ مصرف برقی ۸ توکار
۲ مصرف برقی ۱۲ توکار
۳ مصرف برقی ۱۶ توکار
۴ مصرف برقی ۲۴ توکار