5

جعبه تقسیم

از با کیفیت ترین نوع جعبه تقسیم های موجود در بازار می توان به این جعبه تقسیم اشاره کرد

که در دو نوع تو کار و رو کار و در ۶سایز تولید و عرضه می شود

ردیف مشخصات فنی سایز توضیحات
۱ مصرف برقی ۱۰*۱۰ توکار
۲ مصرف برقی ۱۵*۱۵ توکار
۳ مصرف برقی ۲۰*۲۰ توکار
۴ مصرف برقی ۱۰*۱۰ روکار
۵ مصرف برقی ۱۵*۱۰ روکار
۶ مصرف برقی ۲۰*۱۵ روکار