لوله یاس سمنان
لوله یاس سمنان
دی ۱۳, ۱۳۹۵
لوله پلی آمید
دی ۱۴, ۱۳۹۵
لوله یزد پلیکا
لوله یزد پلیکا

لوله یزد پلیکا

لوله یزد پلیکا در رشته برقی از قبیل لوله و اتصالات از سایزهای ۲۰ تا ۴۰ در مجموعه عرفان قابل عرضه می باشد. تمامی محصولات لوله یزد پلیکا مطابق با استاندارد ایران بوده و به لحاظ کیفیتی کاملاً ایده آل جهت ارائه به پروژه های بزرگ عمرانی می باشد ، لازم به ذکر است که تمامی لوله های برقی لوله یزد پلیکا با خم سرد قابل انعطاف می باشد.

محصولات کارخانه یزد پلیکا در رشته برقی از قبیل لوله و اتصالات از سایزهای ۲۰ تا ۴۰ در مجموعه عرفان قابل عرضه می باشد که تمامی محصولات این شرکت مطابق با استاندارد ایران بوده و به لحاظ کیفیتی کاملاً ایده آل جهت ارائه به پروژه های بزرگ عمرانی می باشد ، لازم به ذکر است که تمامی لوله های برقی یزد پلیکا با خم سرد قابل انعطاف می باشد.

ردیف سایز مشخصات فنی نوع استاندارد توضیحات
۱ لوله ۱/۵*۲۰ مصرف برقی استاندارد ۳۴۵۰ معادل ۱۳
۲ لوله ۲*۲۰ مصرف برقی استاندارد ۳۴۵۰ معادل ۱۳
۳ لوله ۱/۵*۲۵ مصرف برقی استاندارد ۳۴۵۰ معادل ۱۶
۴ لوله ۱/۹*۲۵ مصرف برقی استاندارد ۳۴۵۰ معادل ۱۶
۵ لوله ۱/۸*۳۲ مصرف برقی استاندارد ۳۴۵۰ معادل ۲۱
۶ لوله ۲/۴*۳۲ مصرف برقی استاندارد ۳۴۵۰ معادل ۲۱
۷ لوله ۱/۵*۴۰ مصرف برقی استاندارد ۳۴۵۰ معادل ۲۹